Comunicat de presa 5 iunie

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 5 iunie 2015

comunicatul integral

Informare rezultate intermediare proiect: “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/134197, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara  și are ca scop dezvoltarea unui sistem integrat de cercetare doctorală și postdoctorală de tip rețea în domeniul  științelor economice. Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni, începând cu 8 aprilie 2014, iar valoarea totală a acestuia este de 13.030.249 lei, din care 12.769.642 lei asistență financiară nerambursabilă aprobată.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea excelenţei, dinamismului şi creativităţii în cercetarea economică prin formarea unei generaţii de tineri cercetători (doctoranzi şi postdoctoranzi), capabili să dezvolte cercetări aplicate cu recunoaştere naţională şi internaţională, în concordanţă cu domeniile prioritare la nivel european.

În cadrul proiectului, în perioada 1 noiembrie 2014 - 30 aprilie 2015, rezultatele parțiale ale activităților celor 137 de doctoranzi și 55 de postdoctoranzi sunt prezentate în cele ce urmează.  

Din punct de vedere științific, rezultatele parțiale membrilor grupului țintă se prezintă astfel: 69 participări la conferințe internaționale ale cercetătorilor postdoctoranzi; 55 participări la conferințe internaționale ale cercetătorilor doctoranzi; 69 lucrări cercetătorilor doctoranzi publicate în reviste indexate în baze de date științifice recunoscute (BDI); 36 lucrari ale cercetătorilor postdoctoranzi publicate în reviste indexate în baze de date științifice recunoscute (BDI).

În ceea ce privește mobilitatea internațională a grupului țintă, au fost obținute 20 scrisori de accept privind stagiile de mobilitate doctorală și postdoctorală, fiind realizate 3 acorduri de parteneriat. Participarea membrilor grupului țintă la mobilitatea internațională s-a concretizat în 32 rapoarte lunare de activitate postdoctorală de mobilitate (în limba română și engleză), 15 rapoarte lunare de activitate doctorală de mobilitate (în limba română și engleză), 27 acte adiționale privind activitatea de mobilități, 27 luni de mobilitate postdoctorală precum și 15 de mobilitate pentru doctoranzi. Mobilitățile doctoranzilor s-au realizat în la universități din Italia, Slovacia, Franta, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Luxemburg, în timp ce cercetătorii postdoctorat au efectuat mobilități la universități de prestigiu din Ungaria, Italia, Slovacia, Grecia, Austria, Belgia, Franta, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Spania. Printre universitățile la care doctoranzii și postdoctoranzii au realizat stagiul de mobilitate amintim: ESSEC Business School Paris, London South Bank University, Vienna University of Economics and Business, Athens University of Economics and Business.

 

În cadrul proiectului au fost realizate 8 schimburi de bune practici. Mai mult, s-a organizat un forum universitate-cercetare-mediu de afaceri și module specifice privind managementul cercetării precum și un seminat național de diseminare a rezultatelor

Dezvoltarea comunicării între membrii grupului țintă și parteneri s-a concretizat prin realizarea unei platforme de networking și diseminare a rezultatelor cu 192 de utilizatori și pagini personale ale cercetătorilor din grupul țintă.

Activitatea de tutorat prezintă următoarele rezultate parțiale: 55 rapoarte de cercetare postdoctorală (intermediare, finale), 254 rapoarte de cercetare doctorală, 862 rapoarte lunare de activitate, ale doctoranzilor, inclusiv rapoartele lunare de mobilitate precum și 320 rapoarte lunare, ale postdoctoranzilor, inclusiv rapoartele lunare de mobilitate. În cadrul acestei activități au fost organizate 306 seminarii științifice ale doctoranzilor si postdoctoranzilor, fiind realizate 1056 rapoarte de consiliere științifică a cercetării doctorale și postdoctorale.

Activitățile de comunicare, informare și publicitate din cadrul proiectului au vizat realizarea celor 5 newslettere în limba română și limba engleză pentru prezentarea activităților proiectului.

Mai mult, în cadrul proiectului au fost realizate activități de monitorizare periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor activității de cercetare științifică asumate de către cercetătorii sprijniți (grupul țintă) precum și activități de comunicare între coordonator și parteneri.

Echipa proiectului "Performanță si excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul stiințelor economice din România" - POSDRU/159/1.5/S/134197

www.performanta.ase.ro email: performanta@ase.ro